Web

Od roku 2014 posíláme dívky české národnosti na světové soutěže krásy, kde reprezentují Českou republiku.

Web

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími soutěžemi krásy v České republice. Miss České republiky, Look Bella, Miss Léta, Miss Czech Press.

Web

Za posledních pět let naše dívky reprezentující Českou republiku dosáhly mnoha úspěchů a některé z nich i zvítězily.

Představení společnosti

Obchodní společnost Miss Czech Republic Original s.r.o. má jako svojí hlavní náplň prodej a distribuci originálních šperků a ozdobných stužek ve spojitosti s národní soutěží krásy Miss České republiky, která má svou historii v České republice již od roku 1989 (historie soutěže Miss České republiky na wikipedii).

Mezi další aktivity obchodní společnosti Miss Czech Republic Original s.r.o. je zprostředkování, zajištění a organizace účasti vítězek národní soutěže krásy Miss České republiky na mezinárodních soutěžích krásy (pro potřeby působnosti obchodní společnosti na mezinárodní scéně, zvolen název obchodní společnosti v anglickém jazyce).

V letech 2012 až 2013 reprezentovala Alexandra Belingerová na mezinárodních soutěžích Českou republiku coby Miss Czech Republic. Od léta roku 2014 posílají Robert Novotný a Alexandra Belingerová vítězky Miss Léta, Look Bella, Miss Czech Press, později i Miss České republiky a vítězky dalších tuzemských soutěží krásy do zahraničí na mezinárodní soutěže krásy pod názvem Miss Czech Republic. Od té doby české dívky dosáhly celou řadu mezinárodních úspěchů.

V srpnu 2017 podal Robert Novotný žádost o registraci ochranné známky Miss České republiky. V prosinci 2017 podal Robert Novotný žádost o změnu názvu společnosti, která tuto ochrannou známku vlastní, na Miss České republiky s.r.o. V září 2018 byl uspořádán nultý ročník Miss České republiky a dne 28. října 2018, k výročí 100 let Republiky, byl odstartován první ročník znovuobnovené národní soutěže krásy, Miss České republiky, kdy z této soutěže se stala nejsledovanější soutěž krásy s řadou prestižních partnerů. Následně bylo docíleno zápisu ochranné známky Miss České republiky stejně jako ochranné známky Miss Czech republic.

Zároveň v této době byl úspěšně zahájen prodej šperků a ozdobných stužek pod názvem a logem Miss České republiky v České republice a pod názvem a logem Miss Czech Republic Original pro prodej zahraničním turistům a pro prodej do a v zahraničí. Obchodní společnost Miss Czech Republic Original s.r.o., nikdy nepořádala a v budoucnu pod svým názvem pořádat nebude, žádnou soutěž krásy, kdy toto by mohlo být chápáno jako nekalosoutěžní jednání.