Web

Od roku 2014 posíláme dívky české národnosti na světové soutěže krásy, kde reprezentují Českou republiku.

Web

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími soutěžemi krásy v České republice. Miss České republiky, Look Bella, Miss Léta, Miss Czech Press.

Web

Za posledních pět let naše dívky reprezentující Českou republiku dosáhly mnoha úspěchů a některé z nich i zvítězily.

Představení společnosti

V letech 2012 až 2013 reprezentovala Alexandra Belingerová na mezinárodních soutěžích Českou republiku coby Miss Czech Republic. Od léta roku 2014 posílají Robert Novotný a Alexandra Belingerová vítězky Miss Léta, Look Bella, Miss Czech Press, později i Miss České republiky a vítězky dalších tuzemských soutěží krásy do zahraničí na mezinárodní soutěže krásy pod názvem Miss Czech Republic. Od té doby české dívky dosáhly celou řadu mezinárodních úspěchů.

V srpnu 2017 podává Robert Novotný žádost o registraci ochranné známky a obchodního názvu Miss České republiky. V září 2018 byl uspořádán nultý ročník Miss České republiky a dne 28. října 2018, k výročí 100 let Republiky, byl odstartován první ročník nové Miss České republiky, kdy z této soutěže se stala nejsledovanější soutěž krásy s řadou prestižních partnerů. Následně bylo docíleno zápisu ochranné známky Miss České republiky stejně jako ochranné známky Miss Czech republic

V současné době probíhají soudní spory ohledně názvu Miss Czech republic s Taťánou Makarenko. V jednom z předchozích sporů žalující strany Miss Czech republic a Miss České republiky byly úspěšné proti Miss Factory vlastněné Taťánou Makarenko, kdy spor byl vedený o zaplacení o ochranu před nekalosoutěžním jednáním. Spor byl 11. března 2020 rozhodnut Městským soudem v Praze, kdy Miss Factory s.r.o. vlastněna Taťánou Makarenko tento spor pravomocně prohrála, kdy pravomocné rozhodnutí nabylo právní moci dne 23. dubna 2020. V současnosti probíhá další spor, týkající se samotného názvu Miss Czech republic. Vrchní soud v Praze se ve svém usnesení z 1. prosince 2020 vyjádřil ohledně užívání názvu ve prospěch Miss Czech republic s.r.o. a spor vrátil k dalšímu řízení Městskému soudu v Praze. Nyní čekáme na rozhodnutí Městskému soudu v Praze a do této doby nebudeme vydávat další mediální vyjádření, kdy s respektem k moci soudní nechceme předjímat nebo jakkoli ovlivňovat konečné rozhodnutí soudu.

Zároveň zde musíme konstatovat, že protistrana jedná zcela opačně, využívá našeho konzervativního postoje a tento vnímá zřejmě jako naši slabost a prostor k manipulaci s veřejným míněním a s médii. Máme zdokumentováno z více zdrojů, že šíří lživé informace na trhu a zejména ignoruje jí zadané povinnosti, které jsou spojené s již vydanými pravomocnými rozhodnutími soudu. Dle názoru oslovených právníků tak nedodržuje právní řád České republiky a v mezičase zneužívá malé rychlosti soudních řízení.

Společnosti Miss Czech republic a Miss České republiky dosud zvítězily ve všech klíčových soudních sporech o název i ochranou známku. Věříme, že slušnost, pravdomluvnost a respektování právního řádu je jediným správným jednáním, nebudeme se proto snižovat k ničemu obdobnému. Tímto žádáme média a veřejnost o strpení a vyčkání na závěrečné pravomocné soudní verdikty i v případě dosud otevřených soudních sporů.