Web

Od roku 2014 posíláme dívky české národnosti na světové soutěže krásy, kde reprezentují Českou republiku.

Web

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími soutěžemi krásy v České republice. Miss České republiky, Look Bella, Miss Léta, Miss Czech Press.

Web

Za posledních pět let naše dívky reprezentující Českou republiku dosáhly mnoha úspěchů a některé z nich i zvítězily.

Představení společnosti

V letech 2012 až 2013 reprezentovala Alexandra Belingerová na mezinárodních soutěžích Českou republiku coby Miss Czech Republic. Od léta roku 2014 posílají Robert Novotný a Alexandra Belingerová vítězky Miss Léta a dalších tuzemských soutěží (např. Look Bella, Miss Czech Press) do zahraničí na mezinárodní soutěže krásy pod názvem Miss Czech Republic. Od té doby české dívky dosáhly celou řadu mezinárodních úspěchů.

V srpnu 2017 podává Robert Novotný žádost o registraci ochranné známky a obchodního názvu Miss České republiky. V září 2018 byl uspořádán nultý ročník Miss České republiky a dne 28. října 2018, k výročí 100 let Republiky, byl odstartován první ročník nové Miss České republiky. Následně bylo docíleno zápisu ochranné známky Miss České republiky stejně jako ochranné známky Miss Czech republic

Taťáně Makarenko přejeme mnoho zdarů v provozování její soutěže. Zároveň však zdvořile žádáme, aby dodržovala platné zákony a rozhodnutí nezávislých soudů a neuváděla veřejnost v omyl. Není pravdou, že svoji soutěž provozovala pod názvem Miss Czech republic před 3. 1. 2018. Není pravdou, že předchozí ročníky její soutěže se nazývaly Miss Face Czech republic (pouze Miss Face). Není pravdou, že má zaregistrovaný název soutěže Miss Czech republic. Naopak je pravdou, že název Miss Czech republic používáme my pro mezinárodní účast našich dívek v zahraničí, a to od roku 2012 (jak dokládají tyto stránky).

Více informací k danému sporu naleznete v záložce "O nás" - https://www.miss-czech-republic.cz/o-nas/