Web

Od roku 2014 posíláme dívky české národnosti na světové soutěže krásy, kde reprezentují Českou republiku.

Web

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími soutěžemi krásy v České republice. Miss České republiky, Look Bella, Miss Léta, Miss Czech Press.

Web

Za posledních pět let naše dívky reprezentující Českou republiku dosáhly mnoha úspěchů a některé z nich i zvítězily.

Představení společnosti

V letech 2012 až 2013 reprezentovala Alexandra Belingerová na mezinárodních soutěžích Českou republiku coby Miss Czech Republic. Od léta roku 2014 posílají Robert Novotný a Alexandra Belingerová vítězky Miss Léta a dalších tuzemských soutěží (např. Look Bella, Miss Czech Press) do zahraničí na mezinárodní soutěže krásy pod názvem Miss Czech Republic. Od té doby české dívky dosáhly celou řadu mezinárodních úspěchů.

V srpnu 2017 podává Robert Novotný žádost o registraci ochranné známky a obchodního názvu Miss České republiky. V srpnu 2018 jsme dosáhli úspěchu, kdy nám mimo jiné byla soudně potvrzena výhradní práva k názvům Miss České republiky a také Miss Czech republic ve smyslu průmyslových práv, kdy v září 2018 byl uspořádán nultý ročník Miss České republiky a dne 28. října 2018, k výročí 100 let Republiky, byl odstartován první ročník nové Miss České republiky.

Taťáně Makarenko přejeme mnoho zdarů v provozování její kvalitní soutěže. Zároveň však zdvořile žádáme, aby dodržovala platné zákony a rozhodnutí nezávislých soudů a neprovozovala svoji soutěž tak, že název, který používáme od roku 2020 uváděla, že si zaregistrovala ona.

Více informací k danému sporu naleznete v záložce "O nás" - https://www.miss-czech-republic.cz/o-nas/