Od roku 2014 aktivně využíváme název Miss Czech Republic, kdy pod tímto názvem vysíláme dívky na mezinárodní soutěže krásy. Zároveň tento název a ochrannou známku využíváme k dalším aktivitám týkajících se výroby oděvů, šerp, pořádání kulturních akcí a vytváření video produkce.

Z historie

V letech 2012 až 2013 reprezentovala Alexandra Belingerová na mezinárodních soutěžích Českou republiku coby Miss Czech Republic.

WhatsApp Image 2021-11-11 at 15.46.52

Od léta roku 2014 posílají Robert Novotný a Alexandra Belingerová vítězky Miss Léta,  Look Bella, Miss Czech Press, později i Miss České republiky do zahraničí na mezinárodní soutěže krásy pod názvem Miss Czech Republic. Od té doby české dívky dosáhly celou řadu mezinárodních úspěchů.

Miss Czech republic je aktuálně platně zapsaná ochranná známka na úřadu průmyslového vlastnictví, jejíž držitelem je společnost Miss Czech republic s.r.o.

výpis

V letech 2012 až 2013 reprezentovala Alexandra Belingerová na mezinárodních soutěžích Českou republiku coby Miss Czech Republic. Od léta roku 2014 posílají Robert Novotný a Alexandra Belingerová vítězky Miss Léta, Look Bella, Miss Czech Press, později i Miss České republiky a vítězky dalších tuzemských soutěží krásy do zahraničí na mezinárodní soutěže krásy pod názvem Miss Czech Republic. Od té doby české dívky dosáhly celou řadu mezinárodních úspěchů.

V srpnu 2017 podává Robert Novotný žádost o registraci ochranné známky a obchodního názvu Miss České republiky. V září 2018 byl uspořádán nultý ročník Miss České republiky a dne 28. října 2018, k výročí 100 let Republiky, byl odstartován první ročník nové Miss České republiky, kdy z této soutěže se stala nejsledovanější soutěž krásy s řadou prestižních partnerů. Následně bylo docíleno zápisu ochranné známky Miss České republiky stejně jako ochranné známky Miss Czech republic

V současné době probíhají soudní spory ohledně názvu Miss Czech republic s Taťánou Makarenko. V jednom z předchozích sporů žalující strany Miss Czech republic a Miss České republiky byly úspěšné proti Miss Factory vlastněné Taťánou Makarenko, kdy spor byl vedený o zaplacení o ochranu před nekalosoutěžním jednáním. Spor byl 11. března 2020 rozhodnut Městským soudem v Praze, kdy Miss Factory s.r.o. vlastněna Taťánou Makarenko tento spor pravomocně prohrála, kdy pravomocné rozhodnutí nabylo právní moci dne 23. dubna 2020. V současnosti probíhá další spor, týkající se samotného názvu Miss Czech republic. Vrchní soud v Praze se ve svém usnesení z 1. prosince 2020 vyjádřil ohledně užívání názvu ve prospěch Miss Czech republic s.r.o. a spor vrátil k dalšímu řízení Městskému soudu v Praze. Nyní čekáme na rozhodnutí Městskému soudu v Praze a do této doby nebudeme vydávat další mediální vyjádření, kdy s respektem k moci soudní nechceme předjímat nebo jakkoli ovlivňovat konečné rozhodnutí soudu.

Zároveň zde musíme konstatovat, že protistrana jedná zcela opačně, využívá našeho konzervativního postoje a tento vnímá zřejmě jako naši slabost a prostor k manipulaci s veřejným míněním a s médii. Máme zdokumentováno z více zdrojů, že šíří lživé informace na trhu a zejména ignoruje jí zadané povinnosti, které jsou spojené s již vydanými pravomocnými rozhodnutími soudu. Dle názoru oslovených právníků tak nedodržuje právní řád České republiky a v mezičase zneužívá malé rychlosti soudních řízení.

Společnosti Miss Czech republic a Miss České republiky dosud zvítězily ve všech klíčových soudních sporech o název i ochranou známku. Věříme, že slušnost, pravdomluvnost a respektování právního řádu je jediným správným jednáním, nebudeme se proto snižovat k ničemu obdobnému. Tímto žádáme média a veřejnost o strpení a vyčkání na závěrečné pravomocné soudní verdikty i v případě dosud otevřených soudních sporů.