Od roku 2014 aktivně využíváme název Miss Czech Republic, kdy pod tímto názvem vysíláme dívky na mezinárodní soutěže krásy. Zároveň tento název a ochrannou známku využíváme k dalším aktivitám týkajících se výroby šperků, oděvů, šerp a jejich prodejů zahraničním turistům a prodejům těchto výrobků do zahraničí. Pro zahraničí se též zabýváme pořádáním kulturních akcí a vytvářením video produkce.

Z historie

V letech 2012 až 2013 reprezentovala Alexandra Belingerová na mezinárodních soutěžích Českou republiku coby Miss Czech Republic.

Od léta roku 2014 posílají Robert Novotný a Alexandra Belingerová vítězky Miss Léta,  Look Bella, Miss Czech Press, později i Miss České republiky do zahraničí na mezinárodní soutěže krásy pod názvem Miss Czech Republic. Od té doby české dívky dosáhly celou řadu mezinárodních úspěchů.

WhatsApp Image 2021-11-11 at 15.46.52

Miss Czech republic je aktuálně platně zapsaná ochranná známka na úřadu průmyslového vlastnictví, jejíž držitelem je společnost Miss Czech republic s.r.o.

výpis

V srpnu 2017 podává Robert Novotný žádost o registraci ochranné známky Miss České republiky. V prosinci 2017 podává Robert Novotný žádost o změnu názvu společnosti, která tuto ochrannou známku vlastní, na Miss České republiky s.r.o. V září 2018 byl uspořádán nultý ročník Miss České republiky a dne 28. října 2018, k výročí 100 let Republiky, byl odstartován první ročník nové Miss České republiky, kdy z této soutěže se stala nejsledovanější soutěž krásy s řadou prestižních partnerů. Následně bylo docíleno zápisu ochranné známky Miss České republiky stejně jako ochranné známky Miss Czech republic

Zároveň byl úspěšně zahájen prodej šperků a ozdobných stužek pod názvem a logem Miss České republiky v České republice a pod názvem a logem Miss Czech republic pro prodej zahraničním turistům a pro prodej do a v zahraničí. Pod názvem Miss Czech republic nikdy nebyl a nebude společností Miss Czech republic s.r.o. zájem pořádat soutěž krásy. V současné době však probíhají soudní spory ohledně názvu Miss Czech republic s Taťánou Makarenko, která tento název začala používat od 3. 1. 2018, kdy si podala žádost o registraci obrazové ochranné známky s názvem Miss Czech republic. Nyní čekáme na rozhodnutí Městskému soudu v Praze a do této doby nebudeme vydávat další mediální vyjádření, kdy s respektem k moci soudní nechceme předjímat nebo jakkoli ovlivňovat konečné rozhodnutí soudu.

Zároveň zde musíme konstatovat, že Taťána Makarenko jedná opačně, využívá našeho konzervativního postoje a tento vnímá zřejmě jako naši slabost a prostor k manipulaci s veřejným míněním a s médii, kdy uvádí, že název Miss Czech republic užívala před rokem 2018 a je proto oprávněna jako jediná tento název užívat. Máme zdokumentováno z více zdrojů, že šíří lživé informace na trhu a zejména ignoruje jí zadané povinnosti, které jsou spojené s již vydanými pravomocnými rozhodnutími soudu. Dle názoru oslovených právníků tak nedodržuje právní řád České republiky. Společnosti Miss Czech republic a Miss České republiky postupují férově v rámci sporů  o název i ochranou známku. Věříme, že slušnost, pravdomluvnost a respektování právního řádu je jediným správným jednáním. Tímto žádáme média a veřejnost o strpení a vyčkání na závěrečné pravomocné soudní verdikty i v případě dosud otevřených soudních sporů.