Od roku 2014 posíláme pod názvem Miss Czech Republic dívky na mezinárodní soutěže krásy.

Z historie

V letech 2012 až 2013 reprezentovala Alexandra Belingerová na mezinárodních soutěžích Českou republiku coby Miss Czech Republic. Od léta roku 2014 posílají Robert Novotný a Alexandra Belingerová vítězky Miss Léta a dalších tuzemských soutěží (např. Look Bella, Miss Czech Press) do zahraničí na mezinárodní soutěže krásy pod názvem Miss Czech Republic. Od té doby české dívky dosáhly celou řadu mezinárodních úspěchů.

V srpnu 2017 podává Robert Novotný žádost o registraci ochranné známky a obchodního názvu Miss České republiky. Následně jsme dosáhli úspěchu, kdy nám byla soudně zápisem potvrzena průmyslová práva k názvům Miss České republiky a také Miss Czech republic. Protože v srpnu 2018 byla naše práva pravomocně potvrzena, v září 2018 byl uspořádán nultý ročník Miss České republiky a dne 28. října 2018, k výročí 100 let Republiky, byl odstartován první ročník nové Miss České republiky.

Vyjádření k aktuálnímu sporu

Aktuálně je bez našeho souhlasu a dohody s námi je používán název Miss Czech republic, který sami používáme (Alexandra Belingerová) od roku 2012. Po více jak deseti měsících snahy urovnat nastalou situaci jsme nuceni historii tohoto sporu zveřejnit.

V srpnu 2017 byla podána žádost o registraci ochranných známek a následně oficiálně v prosinci 2017 byla nabídnuta spolupráce ostatním soutěžím krásy, kdy byl ze strany pořadatelů Miss Léta navržen nejprve vznik asociace soutěží krásy na polovinu ledna 2018, kdy vítězky českých soutěží krásy se  měly utkat na společně provozované soutěži Miss České republiky, kterou by zaštiťovala zmíněná asociace. Druhá společnost by následně posílala dívky pod názvem Miss Czech Republic na mezinárodní soutěže.

Emailem jsme oznámili partnerům, že vše ohledně vzniku Miss České republiky e plánujeme představit v polovině ledna 2018 na tiskové konferenci. Dne 3. ledna 2018 ohlásila Taťána Makarenko, že přejmenovává svoji soutěž Miss Face na Miss Czech Republic a ve stejný den podala přihlášku k registraci ochranné známky, do té doby mluvila o své soutěži jako o Miss Face.

Protože tento krok vnímáme jako ukvapenou reakci na připravovaný vznik soutěže krásy Miss České republiky, rozhodli jsme se vůči takovému jednání ohradit. Přeci jen je název Miss Czech Republic doslovným anglickým překladem názvu naší soutěže Miss České republiky a zejména je totožný s názvem, který již od roku 2012 používá Alex Belingerová k posílání dívek do zahraničí. Proto od ledna 2018 do října 2018 sl. Makarenko opakovaně vyzýváme a žádáme, aby nepoužívala název, který dlouhodobě používá již někdo jiný. Výsledkem bylo uvádění informací slečnou Makarenko na stránkách a v médiích, že provozuje soutěž Miss Czech republic od roku 2010, což není pravda a není ani pravda, že svoji soutěž nazývala od roku 2010 nazývala Miss Face Czech republic. Jedná se o jasné matení veřejnosti a snaha prosadit tvrzení, že název Miss Czech republic používala dříve než Alexandra Belingerová. V srpnu 2018 jsme se obrátili na soud s žádostí o vydání předběžného opatření, kdy na základě našich předložených důkazů nám soud dal za pravdu a předběžné opatření vydal. I po této situaci nedošlo k nápravě, kdy rozhodnutí soudu je ignorováno.

Byli jsme nuceni podat žalobu kterou žádáme, aby bylo upuštěno od nekalosoutěžního jednání a uvádění veřejnosti v omyl zveřejňováním nepravdivých tvrzení a přivlastňováním si názvu. Naše maximální snaha o zdrženlivost, zdvořilé a trpělivé jednání vedlo bohužel k zdání, že používáme název až po sl. Makarenko, kdy opak je pravdou. Taťáně Makarenko stále přejeme mnoho zdarů v provozování její soutěže. Zároveň však zdvořile žádáme, aby dodržovala platné zákony a rozhodnutí nezávislých soudů a neprovozovala svoji soutěž pod názvem, který používáme od roku 2012.