Od roku 2014 posíláme pod názvem Miss Czech Republic dívky na mezinárodní soutěže krásy.

Z historie

V letech 2012 až 2013 reprezentovala Alexandra Belingerová na mezinárodních soutěžích Českou republiku coby Miss Czech Republic. Od léta roku 2014 posílají Robert Novotný a Alexandra Belingerová vítězky Miss Léta a dalších tuzemských soutěží (např. Look Bella, Miss Czech Press) do zahraničí na mezinárodní soutěže krásy pod názvem Miss Czech Republic. Od té doby české dívky dosáhly celou řadu mezinárodních úspěchů.

V srpnu 2017 podává Robert Novotný žádost o registraci ochranné známky a obchodního názvu Miss České republiky. V září 2018 byl uspořádán nultý ročník Miss České republiky a dne 28. října 2018, k výročí 100 let Republiky, byl odstartován první ročník nové Miss České republiky. Následně bylo docíleno zápisu ochranné známky Miss České republiky stejně jako ochranné známky Miss Czech republic.

Vyjádření k aktuálnímu sporu

Aktuálně je Taťánou Makarenko používán název Miss Czech republic, který sami používáme od roku 2012 k vysílání soutěžících dívek do zahraničí. Po více jak deseti měsících snahy urovnat nastalou situaci jsme nuceni historii tohoto sporu zveřejnit.

V srpnu 2017 byla podána žádost o registraci ochranných známek a následně oficiálně v prosinci 2017 byla nabídnuta spolupráce ostatním soutěžím krásy, kdy byl ze strany pořadatelů Miss Léta navržen nejprve vznik asociace soutěží krásy na polovinu ledna 2018, kdy vítězky českých soutěží krásy se  měly utkat na společně provozované soutěži Miss České republiky, kterou by zaštiťovala zmíněná asociace. Druhá společnost by následně posílala dívky pod názvem Miss Czech Republic na mezinárodní soutěže.

Emailem jsme oznámili partnerům, že vše ohledně vzniku Miss České republiky e plánujeme představit v 18. ledna 2018 na tiskové konferenci. Dne 3. ledna 2018 ohlásila Taťána Makarenko, že přejmenovává svoji soutěž Miss Face na Miss Czech Republic a ve stejný den podala přihlášku k registraci ochranné známky, do té doby mluvila o své soutěži jako o Miss Face.

Protože tento krok vnímáme jako ukvapenou reakci na připravovaný vznik soutěže krásy Miss České republiky, rozhodli jsme se vůči takovému jednání ohradit. Přeci jen je název Miss Czech Republic doslovným anglickým překladem názvu naší soutěže Miss České republiky a zejména je totožný s názvem, který již od roku 2012 používáme k posílání dívek do zahraničí. Proto od ledna 2018 do října 2018 sl. Makarenko jsme opakovaně vyzývali a žádáli, aby nepoužívala název, který dlouhodobě používá již někdo jiný. Výsledkem bylo uvádění informací slečnou Makarenko na stránkách a v médiích, že provozuje soutěž Miss Czech republic od roku 2010, což není pravda a není ani pravda, že svoji soutěž nazývala od roku 2010 nazývala Miss Face Czech republic. Jedná se o lživé tvrzení, jasné matení veřejnosti a snaha prosadit tvrzení, že název Miss Czech republic používala dříve než my. V srpnu 2018 jsme se obrátili na soud s žádostí o vydání předběžného opatření, kdy na základě našich předložených důkazů nám soud dal za pravdu a předběžné opatření vydal. I po této situaci nedošlo k nápravě, kdy rozhodnutí soudu je ignorováno. Následně soud proběhl, kdy byla sl. Makarenko pravomocně usvědčena ze lži a nekalosoutěžního jednání.

Byli jsme nuceni podat žaloby, v kterých žádáme, aby bylo upuštěno od nekalosoutěžního jednání a uvádění veřejnosti v omyl zveřejňováním nepravdivých tvrzení. Naše maximální snaha o zdrženlivost, zdvořilé a trpělivé jednání vedlo bohužel k zdání, že používáme název až po sl. Makarenko, kdy opak je pravdou. Taťáně Makarenko byl doručeno již i pravomocné rozhodnutí soudu, které znovu obchází zejména lživými informacemi o vzniku soutěže. Tyto sděluje novinářům, aby oni dané nepravdy zveřejňovali. Jedná se o faktické pohrdání rozhodnutími soudu. Budeme proto pokračovat ve snaze dosáhnout cíle, kdy pravdivé skutečnosti budou veřejnosti známy a bude zamezeno dalšímu protizákonému jednání.