Od roku 2014 aktivně využíváme název Miss Czech Republic, kdy pod tímto názvem vysíláme dívky na mezinárodní soutěže krásy. Zároveň tento název a ochrannou známku využíváme k dalším aktivitám týkajících se výroby šperků, oděvů, šerp a jejich prodejů zahraničním turistům a prodejům těchto výrobků do zahraničí. Pro zahraničí se též zabýváme pořádáním kulturních akcí a vytvářením video produkce.

Z historie

Obchodní společnost Miss Czech Republic Original s.r.o. vznikla původně pod názvem Miss Czech republic s.r.o. Od začátku byl hlavní účel této obchodní společnosti prodej šperků a ozdobných stužek s motivem národní soutěže krásy Miss České republiky.

Vzhledem k okolnostem, kdy byla obchodní společnost Miss Czech republic s.r.o. povinna akceptovat rozhodnutí Městského soudu v Praze a změnit svůj název tak, aby nenavodil spojitost se soutěží krásy, nesoucí stejný název, došlo ke změně názvu na Miss Czech Repubic Original s.r.o., kdy anglickým výrazem Original odkazujeme na skutečnost, že prodáváme originální šperky a ozdobné stužky národní soutěže krásy Miss České republiky zahraničním klientům a do zahraničí. Tato změna obchodního názvu na společnost Miss Czech Rebulic Original s.r.o. (dříve Miss Czech republic s.r.o.) ovšem nezměnila účel obchodní společnosti Miss Czech Republic Original s.r.o., který byl a stále je stejný.

Obchodní společnost Miss Czech Republic Original s.r.o. tímto vyhověla Městskému soudu v Praze v jeho rozhodnutí na změnu názvu obchodní společnosti, aby nedocházelo k nekalosoutěžnímu jednání, vůči další soutěži krásy, která se snaží působí v České republice.

V letech 2012 až 2013 reprezentovala Alexandra Belingerová na mezinárodních soutěžích Českou republiku coby Miss Czech Republic.

Od léta roku 2014 posílají Robert Novotný a Alexandra Belingerová vítězky Miss Léta,  Look Bella, Miss Czech Press, později i Miss České republiky do zahraničí na mezinárodní soutěže krásy pod názvem Miss Czech Republic. Od té doby české dívky dosáhly celou řadu mezinárodních úspěchů.

WhatsApp Image 2021-11-11 at 15.46.52

Miss Czech republic je aktuálně platně zapsaná ochranná známka na úřadu průmyslového vlastnictví, jejíž držitelem je společnost Miss Czech Republic Original s.r.o.

V srpnu 2017 podal Robert Novotný žádost o registraci ochranné známky Miss České republiky. V prosinci 2017 podal Robert Novotný žádost o změnu názvu společnosti, která tuto ochrannou známku vlastní, na Miss České republiky s.r.o. V září 2018 byl uspořádán nultý ročník Miss České republiky a dne 28. října 2018, k výročí 100 let Republiky, byl odstartován první ročník nové Miss České republiky, kdy z této soutěže se stala nejsledovanější soutěž krásy s řadou prestižních partnerů. Následně bylo docíleno zápisu ochranné známky Miss České republiky stejně jako ochranné známky Miss Czech republic

Zároveň byl úspěšně zahájen prodej šperků a ozdobných stužek pod názvem a logem Miss České republiky v České republice a pod názvem a logem Miss Czech republic pro prodej zahraničním turistům a pro prodej do a v zahraničí. Obchodní společnost Miss Czech Republic Original s.r.o., nikdy nepořádala a v budoucnu pod svým názvem pořádat nebude, žádnou soutěž krásy, kdy toto by mohlo být chápáno jako nekalosoutěžní jednání.